Tuyển dụng Nhân viên phụ trách mua hàng và logistic

Hiện nay, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viện Phụ trách Mua hàng và Logistic:

1. Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng, đặt hàng với các đối tác
2. Theo dõi tiến độ đặt hàng và báo cáo.
3. Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa